Friday, September 4, 2009

Tuesday, September 1, 2009

Small Barn AgainSmall Barn Again

Small Barn with Grape Arbors
Small Barn with Grape Arbors, Walled Lake, Michigan, by Mary Stebbins Taitt